Ιανουαρίου 31, 2013

ΓλωσσοΜάθεια

Ένα προγραμματιστικό περιβάλλον που μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές της Γ' Λυκείου  να γράψουν προγράμματα. Η ΓλωσσοΜάθεια παρέχει όλες τις διευκολύνσεις που απαιτούνται για την αρμονική εξοικείωση των μαθητών με τις έννοιες ενός προγραμματιστικού περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για την απρόσκοπτη συγγραφή του κώδικα, αλλά και για την εμφάνιση αναλυτικών μηνυμάτων σφάλματος, κατανοητών ακόμα και από αρχάριους χρήστες.
0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου